Info voor werkgevers

Effectief Personeelsdiensten bemiddelt personeel voor diverse branches. Wij doen dit op basis van uitzenden, detacheren en werving & selectie. Heeft u een vacature die u graag uit handen geeft aan een betrouwbare partij? Neem dan contact met ons op!

Uitzenden

Effectief Personeelsdiensten gaat voor u op zoek naar kandidaten en voert de eerste gesprekken. Hieruit selecteren wij de beste kandidaat/ kandidaten, passend bij uw onderneming. Bij een geschikte match kan de uitzendkracht aan de slag bij uw onderneming. Effectief Personeelsdiensten verzorgt de (salaris)administratie van de uitzendkracht. Dit bespaart u veel tijd, maar daarnaast heeft u ook minder werkgeversrisico’s, zoals:

De arbeidsrelatie met een uitzendkracht kunt u op elk moment verbreken, zonder enig risico. Er hoeft geen loon doorbetaald te worden. Bovendien kunt u profiteren van een lange proeftijd.
Na een bepaald aantal gewerkte uren is het mogelijk de uitzendkracht kosteloos van Effectief Personeelsdiensten over te nemen.
Bij langdurige ziekte krijgt u niet te maken met hoge kosten.

Detachering

Bij detachering leent u in voor een vaste periode. Dit kan bijvoorbeeld voor een bepaald project zijn. De kandidaat blijft in dienst van Effectief Personeelsdiensten. In een detacheringscontract kan ook een proefperiode worden opgenomen, waarna alsnog kan worden opgezegd. Ook is er is altijd de mogelijkheid om de detacheringsperiode te verlengen.

Werving & selectie

Wanneer u een kandidaat graag direct in dienst neemt, maar het zoeken naar de juiste kandidaat liever uit handen geeft, kunt u kiezen voor werving & selectie. Wij verzorgen de werving en voeren de (eerste) sollicitatiegesprekken met kandidaten. Zo selecteren wij voor u de juiste kandidaat / kandidaten. Voor werving & selectie wordt een fee (afkoopsom) gerekend.

CAO/Certificering

Effectief Personeelsdiensten is aangesloten bij diverse keurmerken en beschikt over de nodige certificeringen.

NBBU-cao

Effectief Personeelsdiensten is aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen).
De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd.
NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten.

Het SNA-keurmerk (NEN 4400-1)

Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) stelt eisen aan onder meer de financiële administratie en loon- en personeelsadministratie van ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen (zoals de uitzendbranche en de ICT-branche) en aan (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit Nederlandse wet- en regelgeving, aangevuld met voorwaarden die het SNA-schema stelt.

In dit kader worden wij gecontroleerd op onderstaande punten:

De identiteit van de organisatie;

De aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;

Eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon (WML);

De personeelsdossiers;

Het voorkomen van risico’s door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van arbeidskrachten van ondernemingen die het SNA Keurmerk voeren;

Toetsing op CAO elementen voor ondernemingen vallende onder de werkingssfeer van de ABU, NBBU of CAO Vlees.

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendkrachten)

In het kader van veilig werken en het, zoveel mogelijk, voorkomen van ongevallen zijn wij ook VCU-gecertificeerd. Dit betekent dat wij, samen met u, de eventuele risico’s op de werkvloer in kaart brengen en onze uitzendkrachten hiervan op de hoogte brengen. U kunt er dan van op aan dat onze krachten goed geïnstrueerd en met de juiste PBM’s op het werk verschijnen.

Op onze downloads pagina vindt u de algemene voorwaarden van de NBBU en onze certificeringen.

Op zoek naar personeel?

×