Praktische zaken

Fasensysteem

Wanneer je start met werken via Effectief Personeelsdiensten krijg je een uitzendovereenkomst. Welke rechten en plichten je hebt als uitzendkracht staan beschreven in de CAO voor Uitzendkrachten (NBBU).

Het werken op uitzendbasis kent drie fasen, die ook in de cao staan beschreven. Onderstaande fasen zijn sinds 3 januari 2022 van toepassing.

Fase 1-2

Als je start met werken voor Effectief Personeelsdiensten, begin je in Fase 1-2. Deze fase duurt 52 weken. Alleen de weken waarin je daadwerkelijk werkt, tellen mee. Die 52 weken hoeven niet aaneengesloten te zijn, maar een onderbreking mag niet langer dan 26 weken duren. In dat geval begin je weer opnieuw in Fase 1-2.

Fase 3

Na 52 gewerkte weken heb je recht op een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd met urengarantie. In Fase 3 kun je maximaal zes contracten ontvangen in een periode van drie jaar. Ook hier begin je weer opnieuw in Fase 1-2 na een onderbreking van 26 weken.

Fase 4

Heb je Fase 3 doorlopen en word je binnen 26 weken weer ingezet via Effectief? Dan kom je in Fase 4. In deze fase krijg je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

HelloFlex

HelloFlex is jouw persoonlijke online omgeving voor contracten, loonstroken en urendeclaraties. Iedereen die wordt geregistreerd in HelloFlex, krijgt per e-mail een uitnodiging om zijn account te activeren. Wanneer je daadwerkelijk gaat werken voor Effectief Personeelsdiensten, kun je met hetzelfde account inloggen op effectief.helloflex.com. In HelloFlex heb je op ieder moment inzage in je uitzendovereenkomst, loonstroken, jaaropgaven, opgebouwde reserveringen voor vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim en ondertekende documenten.

Gewerkte uren doorgeven

Iedere vrijdag ontvang je van ons een e-mail dat je declaratie klaarstaat in HelloFlex. Vul onder het kopje Declaratie je gewerkte uren van de afgelopen week in. Doe dit voor maandag 08.30 uur zodat je opdrachtgever voldoende tijd heeft om de uren te controleren.

Ziek

Ben je ziek of is er een andere reden waarom je niet kan komen werken, breng het bedrijf waarvoor je werkt zo snel mogelijk op de hoogte. In ieder geval voor het tijdstip dat je zou moeten beginnen. Meld je vervolgens ook vóór 10.00 uur telefonisch ziek bij ons via tel. 0317 – 350501. Ziekmeldingen via WhatsApp bericht worden niet in behandeling genomen.

Ben je weer beter? Breng je opdrachtgever en ons op de hoogte dat je weer kunt werken.

De eerste ziektedag geldt als wachtdag en krijg je niet betaald. Ben je langer ziek, dan krijg je 90 procent van je dagloon uitbetaald.

Opleidingen

Bij Effectief Personeelsdiensten is het mogelijk een opleiding te volgen. Zo is het bij sommige bedrijven verplicht om een VCA-diploma (basisveiligheid) te hebben. Deze kan je via ons halen. Ook het behalen van een heftruckcertificaat kan via ons.

Wanneer je wat langer voor ons aan het werkt bent, kan een andere opleiding ook wenselijk zijn om te kunnen doorgroeien. Ook dit is bespreekbaar. Vraag naar de mogelijkheden via tel. 0317 – 350501.

×