Veilig werken en anti discriminatie

Risico’s en het voorkomen van ongevallen

Veel werklocaties brengen risico’s met zich mee. Wij hechten er veel waarde aan dat iedereen zijn/haar werk veilig kan uitvoeren. Door samen met het inlenende bedrijf te spreken over de risico’s en deze voor jullie in kaart te brengen en te communiceren, proberen wij de risico’s zoveel mogelijk te beperken en ongevallen te voorkomen.

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvang je van ons de instructies en tips omtrent het veilig werken.

Ook PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen), zoals veiligheidsschoenen of een helm spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van letsel. Deze worden door ons of door het inlenende bedrijf verstrekt. Heb je niet (de juiste) PBM’s ontvangen? Neem dan direct contact met ons op.

Wat kan je zelf doen?

Gebruik de uitgereikte PBM’s altijd, volg aanwijzingen van de leidinggevende goed op en gebruik gereedschappen en materialen op de aangewezen wijze.

Zijn er zaken op de werkvloer die volgens jou niet voldoen aan de veiligheidseisen, meld het dan direct bij jouw leidinggevende op de klus en bij Effectief Personeelsdiensten.

Melden bedrijfsongeval of onveilige situatie

Ben je toch betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval, neem ook dan zo snel mogelijk contact met ons op. Hoe groot of klein dit ongeval is, maakt niet uit. Ook een gekneusde vinger had wellicht voorkomen kunnen worden.

Melden kan bij jouw eigen contactpersoon van Effectief Personeelsdiensten. Daarna zal onze veiligheidscoördinator, Wendy Willems, contact met je opnemen om alles uitvoerig te bespreken en de situatie in kaart te brengen. Zo kunnen we herhaling in de toekomst wellicht voorkomen. Dit geldt ook wanneer er een bijna-ongeval heeft plaatsgevonden of wanneer je de situatie als onveilig beschouwt.

Antidiscriminatiebeleid

Ons uitgangspunt bij het werven van geschikte kandidaten is om iedereen een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld. Wij beoordelen alleen op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Voel je je gediscrimineerd? Laat het ons dan weten (tel. 0317 – 350501). Het kan ook zo zijn dat je je gediscrimineerd voelt op de werkvloer, bij de opdrachtgever. Meld het altijd bij je contactpersoon van Effectief of bij onze vertrouwenspersoon. Dan kunnen we samen met elkaar bespreken wat de beste aanpak is om ervoor te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt. Wij keuren discriminatie in geen enkel geval goed.

Vertrouwenspersoon

Marlous Verhoeven is onze vertrouwenspersoon voor alle uitzendkrachten. Zit je ergens mee? Wil je ergens over praten? Voel je je gediscrimineerd? Of wil je gewoon even je verhaal kwijt? Dat kan, bel naar tel. 0317 – 350501 en vraag naar Marlous.

Klachten

Wij vinden het erg belangrijk dat je plezier ervaart in je werk en dat je het naar je zin hebt bij het bedrijf waar je werkt. Mocht je toch een klacht hebben dan horen wij dat graag. We willen je dan zo goed mogelijk helpen om samen tot een oplossing te komen. Je kunt altijd contact opnemen met je contactpersoon of stuur een mail naar info@effectief.nu.

×